شتابدهنده آذرخش

اولین شتابدهنده تخصصی استان گلستان در حوزه های

تجارت الکترونیک

صنایع خلاق

پست و لجستیک

بخشی از خدمات آذرخش

گرافیک

طراحی سایت

شبکه های اجتماعی

منتورینگ مالی

تولید محتوای متنی

منتورینگ دیجیتال مارکتینگ

کسب و کارهایی که با آذرخش همکاری دارند

0
+
درخواست شتابدهی
0
پیش شتابدهی
0
آذرخشی
0
ورود به بازار
0
رویدادها

از ایده تا اجرای یک کسب و کار موفق با شما هستیم

نمودار فرآیند پیش شتابدهی تا پساشتابدهی

ثبت ایده

ارزیابی

پیش شتابدهی

شتابدهی

جذب سرمایه‌گذار

پسا شتابدهی