خدمات آذرخش

 

توسعه و پویا سازی اکوسیستم شرق استان گلستان

توسعه زیر ساخت های تجارت الکترونیک به منظور تسهیل فروش مستقیم محصولات صنایع فعال در استان به مصرف کننده نهایی.

توسعه زیر ساخت های فنی مورد نیاز جهت به روز رسانی هر چه بیشتر صنایع کشاورزی و دامپروری در نتیجه همکاری با دانشگاه کشاورزی گنبد کاووس.

حل مشکلات صنایع فعال مستقر در شرق استان گلستان از طریق برگزاری رویداد های مشترک و حمایت از استارت آپ هایی که ایده اساسی آنها در محوریت فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف این صنایع باشد.

توسعه زیرساخت های مورد نیاز فعالان صنعت گردشگری در شرق استان گلستان با توجه به سرمایه گذاری عظیم انجام شده در این صنعت و این منطقه.