فرآیند ورود به دوره کشف شتابدهنده با ثبت اطلاعات

استارتاپ توسط بنیان گذار آن شروع می شود. لازم است تمامی

استارتاپ های متقاضی خدمات شتابدهنده، فارغ از این که

در چه مرحله ای هستند، این کار را انجام دهند.

در آذرخش ثبت نام کن

پس از پذیرش اولیه و امضای پیش قرارداد، شما وارد دوره

پیش شتابدهی می شوید. در این مرحله از آموزش، منتورینگ،

فضای کار اشتراکی، اینترنت، هاست و سایر امکانات شتابدهنده

استفاده خواهند نمود. شما باید در دوره پیش شتابدهی ایده خود را

اعتبار سنجی کرده، بوم ناب آن را تکمیل کرده و MVP (کمینه محصول پذیرفتی)

آن را تهیه کنید. سپس وارد چرخه شتابدهی می شوید.

در آذرخش تجربه کن

در آذرخش تولید کن

فرایند توسعه محصولات با جستجو برای یافتن ایده های جدید

آغاز می شود. برخی از متخصصان بازاریابی بر این عقیده اند که

فرصت های بازاریابی خارق العاده و محصولات جدید بسیار موفق

تنها با کشف نیازهای برآورده نشده مشتریان به وجود می آیند.

ایده محصولات جدید از طریق تعامل با گروه های مختلف مشتریان

و بهره گیری از روش های خلاقانه ایده زایی به وجود می آیند.

در آذرخش سرمایه جذب کن

جذب و افزایش سرمایه فرآیندی دشوار و طولانی است

و از این رو صاحبان کسب و کار، قبل از انجام فرآیند جذب سرمایه

باید با تمامی مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات جذب سرمایه و همچنین

ارزش گذاری کسب و کار آشنایی کامل پیدا کرده باشد تا بتواند

این فرایند را با موفقیت پشت سر بگذارد.

آذرخش رو پشتیبان خودت کن

پایدار سازی کسب و کار های ایجاد شده،

پیگیری و نظارت مستمر بر عملکرد اجرایی

و روند توسعه کسب و کار